Bejelentkezés

Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]

Download

Regisztrálás

Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]

Download

Köszönjük, hogy regisztrálta magát az Omronnál

A fiókregisztráció befejezéséhez elküldtünk egy e-mailt a következő címre:

Vissza a weboldalra

kérjen közvetlen hozzáférést

Adja meg az alábbi adatokat, és közvetlen hozzáférést biztosítunk az oldalon levő tartalomhoz

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Műszaki hiba lépett fel. Az űrlap adatai nem kerültek feldolgozásra. Elnézést kérünk ezért, kérjük próbálja meg később ismét. Részletek:[details]

Download

Köszönjük érdeklődését!

Most már hozzáférhet a következőkhöz: REACH-rendelet

Küldtünk egy visszaigazoló e-mailt a következő címre:

Tovább erre az oldalra

Kérjük, vagy kérjen közvetlen hozzáférést a dokumentum letöltéséhez

REACH-rendelet

Vállalati kultúránk fontos része, hogy minden jogi kötelezettségünknek eleget tegyünk. Éppen ezért minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk az Európai Unió ezen rendeletével járó elvárásoknak.

A 2007. június 1-től hatályos, vegyi anyagokról szóló 1907/2006/EC irányelvet (REACH-rendeletet: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) a már korábban bevezetett, több létező irányelv és rendelet helyett vezették be.

Az irányelv tiltja bármilyen az irányelv hatálya alá tartozó új elektromos vagy elektronikus berendezés értékesítését, amennyiben azokban a korlátozottanyag-tartalom túllépi az irányelv II. melléklete szerint megengedett szintet és maximális koncentrációt.

Célok

Az irányelv a teljes ellátási láncra vonatkozó kötelességeket határoz meg, ilyen az információ nyújtás a lánc következő résztvevője részére, az általuk gyártott kémiai anyagok és áruk biztonságos használatával kapcsolatban, a felelősségi problémák elkerülése érdekében.

Tisztában vagyunk a REACH-rendelettel járó kötelezettségeinkkel.

Omron termékekre vonatkozó REACH SVCH információk

A különös aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC - Substance of Very High Concern) tartalmazó, rendszeresen frissülő lista 2008. október 28. óta megtalálható az Európai Vegyianyag-Ügynökség (ECHA) weboldalán.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a listán található anyagokat 0,1%-nál nagyobb koncentrációban (tömegszázalékosan) tartalmazza-e egy-egy árunk vagy csomagolóanyagunk.

Az Omron termékekkel kapcsolatos naprakész SVHC-adatokat lásd lent. A listán nem szereplő termékek valószínűleg jelenleg is vizsgálat állnak.